Gunn Merete Paulsen er tilsatt som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hun skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Gunn Merete Paulsen har tidligere vært tilsatt i tilsynet, men har fra 2015 jobbet som advokat i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers. Gunn Merete starter i jobben 1. august 2018.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet.