Forslag til endring bingoregelverket er sendt på høring 3. mai 2018.

Forslag

De viktigste forslagene til endring er:

  • Endring i 30-sekundersregelen og forbud mot autoplay i databingo.
  • Åpne opp for hovedspill på internett.
  • Endring av maksimumgevinsten og jackpotgevinsten i hovedspillet.
  • Utvide tillatelsesperioden fra ett til to år.
  • Endring i formålandelen fra Belago.

Les hele høringsbrevet med oversikt over høringsinstanser.

Høringsfrist

Eventuelle innspill til høringsforslagene skal sendes Lotteritilsynet innen 1. september 2018.