Forslag til endring bingoregelverket er sendt på høring 3. mai 2018.

Forslag

De viktigste forslagene til endring er:

  • Endring i 30-sekundersregelen og forbud mot autoplay i databingo.
  • Åpne opp for hovedspill på internett.
  • Endring av maksimumgevinsten og jackpotgevinsten i hovedspillet.
  • Utvide tillatelsesperioden fra ett til to år.
  • Endring i formålandelen fra Belago.

Les hele høringsbrevet med oversikt over høringsinstanser.

Høringsfrist

Eventuelle innspill til høringsforslagene skal sendes Lotteritilsynet innen 1. september 2018. 

Høringssvar

Finn oversikt over høringssvar, og be om innsyn via vår postjournal.