Finansdepartementet har sendt på høring forslag til unntak frå hvitvaskingsloven for de som tilbyr foreningsbingo og enkelte særskilte lotterier ("§6-lotterier").

Lotteritilsynet har gitt innspill til forslaget. Vi har vurdert risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i tilknytning til disse spillproduktene som tilstrekkelig lav til å forsvare et unntak fra loven.

Forslaget innebærer at organisasjoner mv. som tilbyr bingo uten entreprenør (foreiningsbingo) og §6-lotterier, ikke lenger vil være underlagt hvitvaskingsloven. Det vil gjøre det enklere for over 350 lag, foreninger og organisasjoner med tillatelse til å tilby §6-lotterier.

Høringsfrist er satt til 1. oktober.

Les hele saken og få mer informasjon om høringen på Regjeringen.no.