Les Stiftelsestilsynet sitt høringssvar.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser som er etablerte av norske kommuner.

Stiftelsestilsynet har kommet med merknader og innspill til forslaget. Les høringssvaret vårt.

Høringsfristen var 02.10.2020.