Lotteritilsynet har sammen med 15 andre internasjonale pengespillmyndigheter signert en erklæring for å uttrykke vår felles bekymring for uklare skiller mellom pengespill og dataspill.

Sammen oppfordrer vi dataspillbransjen til å gå i dialog med pengespillmyndighetene når vi ber om det. Behovet for dialog med datspillbransjen har blitt mer relevant med problemstillingen rundt loot boxes det siste året, og flere land har erfart at bransjen vegrer seg for å ha noe med pengespillmyndighetene å gjøre.

Les mer på UK Gambling Commission sin nettside.