Fredag 31. juli starter Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetaling til første pulje av de som har søkt om støtte fra den siste krisepakken for frivillige organisasjoner.

Krisepakke 2, som skal kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall fra arrangement og annen aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av staten, åpnet for søknad 16. juli. Søknadsfristen er 15. september.

Per søndag 26. juli var det komt inn 440 søknader. 379 av disse er nå innvilget. Resten av søknadene trenger lenger saksbehandling og vil komme med i en senere pulje.

Til sammen blir det utbetalt nærmere 30 millioner kroner i denne omgang, og utbetalingen omfatter i alt 1144 arrangement eller annen aktivitet.

– Vi legger opp til puljevis utbetaling etterhvert som søknadene kommer inn, slik at organisasjonene som søker skal få pengene snarest mulig, sier prosjektleder Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Se hvem som får utbetaling i første pulje.

Les mer om ordningen, og finn oppdatert søkerliste på vår nettside.