Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningane for idrett, frivillighet og kultur blir forlenget, justert og økt.

Kompensasjonsordningen for arrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd fra styresmaktene i forbindelse med koronaviruset, blir foreslått justert. Nå blir det åpnet for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer, melder Kulturdepartementet i en pressemelding.

Den nye ordningen gjelder for perioden 12. mars – 15. juni, med tilbakevirkende kraft. Rammen er på en milliard kroner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter denne ordningen. Vi kommer tilbake med mer informasjon når rammene er helt klarlagt.