Mange spørsmål fra publikum

Lotteritilsynet har fått mange tips og spørsmål fra publikum om Lyoness er et pyramidespill. På bakgrunn av dette har vi funnet grunnlag for å skrive til selskapet og be dem om å redegjøre for virksomheten de driver i Norge.

Ber om opplysninger

Den 6. april 2017 sendte Lotteritilsynet brev til Lyoness Norway AS der vi ba dem om å redegjøre for deler av virksomheten i Norge. Lotteritilsynet fikk svar fra selskapet den 30. mai 2017. Lotteritilsynet ser nå behovet for å be om mer opplysninger og sendte 14. juli 2017 brev til selskapet om dette.

Lyoness har fått frist til 15. august 2017 for å svare.

Lotteritilsynet vil først kunne uttale seg om videre behandling av denne saken når vi har fått svar fra Lyoness.

Her finner du kopi av brevene som Lotteritilsynet har sendt til Lyoness.