Mange spørsmål fra publikum

Lotteritilsynet har fått mange tips og spørsmål fra publikum om Lyoness er et pyramidespill. På bakgrunn av dette har vi funnet grunnlag for å skrive til selskapet og be dem om å redegjøre for virksomheten de driver i Norge.

Ber om opplysninger

Den 6. april 2017 sendte Lotteritilsynet brev til Lyoness Norway AS der vi ba dem om å redegjøre for deler av virksomheten i Norge. Lotteritilsynet fikk svar fra selskapet den 30. mai 2017. Lotteritilsynet ser nå behovet for å be om mer opplysninger og sendte 14. juli 2017 brev til selskapet om dette.

Lyoness har fått frist til 15. august 2017 for å svare.

Lotteritilsynet vil først kunne uttale seg om videre behandling av denne saken når vi har fått svar fra Lyoness.