Krav om dokumentasjon

Lotteritilsynet krever i brev av 06.10.2017 at selskapene Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG dokumenterer at inntektene selskapene har hatt i Norge kommer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra verving av andre til systemet. Les hele brevet her.

Bakgrunnen for kravet om dokumentasjon er at Lotteritilsynet vil vurdere om Lyoness er et pyramidelignende omsetningsystem.

Mange spørsmål fra publikum

Lotteritilsynet får daglig spørsmål og tips om disse selskapene fra publikum. Vi har hatt dialog med selskapet om dette siden april 2017. Kopi av brevene Lotteritilsynet har sendt Lyoness finner du her.
Du kan be om innsyn i svarbrevene fra Lyoness via vår postjournal.

Vår videre behandling av saken er avhengig av hviken dokumentasjon Lyoness legger fram.
Lyoness har fått utsatt fristen med en uke, til 10. november 2017, for å svare.