Vi er godt fornøyd med at regjeringen nå foreslår en lovendring som kan stanse pengespillreklame  fra utlandet. Sammen med DNS-varsling, så vil dette få god effekt og bidra til å beskytte sårbare spillere i Norge. Det sier direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Spillreklamen som rettes mot norske kunder er i dag intensiv og dette har vært et problem lenge. Paulsen viser til en rapport fra 2014 der en ekspertgruppe ledet av Lotteritilsynet foreslo tiltak for å stanse denne ukontrollerte strømmen av reklame rett inn i TV-stuene til norske borgere. Også Stortingsmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» ga samme anbefaling, noe Stortinget sluttet seg til i 2017. At regjeringen i dag har sendt et forslag til endring av kringkastingsloven på høring, der dette er tatt hensyn til, er positivt.

-Lotteritilsynets samfunnsoppdrag gitt av Stortinget er å beskytte sårbare spillere gjennom å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former. Dette har vært vanskelig, all den tid det har vært et EU-direktiv som har blitt brukt til å sende spillreklame som etter norsk lov er forbudt via andre land. Lovendringen vil bidra til å stanse dette. Når departementet nå også ber oss utrede DNS-varsling, så vil det ytterligere bidra til bedre beskyttelse av norske borgere og særlig sårbare grupper. Vi vet at 6 av 10 nordmenn er usikre på hva som er lov og ikke av pengespill, og dette vil gjøre det tydelig. Med dette vil spillere kunne ta informerte valg.

– Det er et faktum at det er for enkelt å spille på spill som ikke er lov å tilby i Norge. Det hadde vært mulig å blokkere, men DNS-varsling er også et godt virkemiddel. Det betyr at spillere som går til nettsider med ulovlige spill blir informert om at tilbudet er ulovlig. Dette vil avgrense spilling hos uregulerte aktører, da vi vet at mange sliter med å vite hvilke pengespill som er lov og ikke. Varslingen vil bidra positivt til at færre spiller på utenlandske pengespill utenfor vår kontroll, sier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Forslaget til lovendring har høringsfrist 17. juni i år.

Her kan du lese hele høringsforslaget og pressemeldingen til Kulturdepartementet.