Lotterinemnda har ikke gitt Lyoness utsatt iverksettelse av nemnda sitt vedtak 27. januar 2019.

Vedtaket fra Lotterinemnda 27. januar stadfester Lotteritilsynet sitt vedtak med pålegg om stans av all virksomhet fra Lyoness i Norge.

Nemnda ønsker ikke å tillate virksomheten å fortsette, da de har konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsettingssystem.

Konsekvensene av Lotterinemnda sitt vedtak er at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge.

Hele saken og beslutning om å ikke gi utsatt iverksettelse leser du på Lotterinemnda sine nettsider.