Fristen for å søke om merverdikompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gikk ut 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått 508 søknader med et reelt søknadsbeløp på ca. 199 millioner kroner mot ca. 200 millioner kroner i fjor. Gjennomsnittlig søknadssum på hvert anlegg er i år på ca. 392000 kroner mot ca. 489000 kroner i fjor.

Flere søknader i år

Det er 48 flere søknader i år. Noe av forklaringen kan være at søknadsfristen i 2016 ble flyttet fra 1. mai til 1. mars. Søknadsperioden i søknadsåret 2016 ble da bare 10 måneder. Totalkostnadene på anleggene er som i fjor på vel 1,2 milliarder kroner.

Se oversikt søkere og søknadsbeløp pr. mars 2017.

I 2017 er det bevilget 176 millioner kroner til merverdikompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Endelig godkjent søknadsbeløp og avkorting blir klart før sommerferien, etter at saksbehandlingen er ferdig.