Søknadsfristen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gikk ut 1. mars.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått inn 537 søknader med et søknadsbeløp på ca. 294 millioner kroner mot ca. 305 millioner kroner i fjor. Gjennomsnittlig søknadssum på hvert anlegg er i år på ca.  547 000 kroner mot ca. 625 000 kroner i fjor.

Flere søknader i år

Det er 49 flere søknader i år. Dette betyr litt lavere gjennomsnittlig beløp per søknad. Det er flere store anlegg som har søkt i år, men totalkostnadene på anleggene er likevel gått ned med ca. 40 millioner kroner.

Se oversikt over søkere og søknadsbeløp (mars 2019)

I 2019 er det bevilget 189,4 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Endelig godkjent søknadsbeløp og avkorting blir klart før sommerferien, etter at saksbehandlingen er ferdig.