Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk 538 søknader om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Full kompensasjon

Samlet godkjent søknadsbeløp var på 271 293 857 kroner, og det ble full kompensasjon i 2019. Det betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.

Av 538 søknader ble 517 godkjent, 6 avslått, 8 avviste og 7 trukket.

I fjor ble 474 av 490 søknader godkjent, og det godkjente søknadsbeløpet var til sammen 304 002 686 kroner.

Se utviklingen for mva- kompensasjon for idrettsanlegg fra 2010 til i dag:

Søknader og søknadsbeløp

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars.

Se oversikt over søknader og søknadsbeløp 2019.