Det blir gitt full kompensasjon til idrettsanlegg i 2020. Se oversikt over hvem som har søkt og hva de har fått i kompensasjon.

I år fikk Lotteri- og stiftelsestilsynet 535 søknader om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Full kompensasjon

Samlet godkjent søknadsbeløp var på 289 558 836 kroner, og det ble full kompensasjon i 2020. Det betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.
Av 535 søknader vart 502 godkjent, 2 avslått, 3 avvist og 28 vart trekt.

– Bygging av idrettsanlegg gir økt idrettsaktivitet over hele landet. Regjeringen ønsker å sikre gode rammevilkår for idrettslag og foreninger som bygger anlegg. Kompensasjonsordningen har mye å si for disse lagene. Derfor er jeg glad for at vi også i dette krevende året kan gi full momskompensasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

I fjor vart 517 av 538 søknader godkjent, og det godkjente søknadsbeløpet var til sammen 271 293 857 kroner.

Under ser du  utviklingen for momskompensasjon til  idrettsanlegg de siste ti årene.

Søknader og søknadsbeløp

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars.

Oversikt over søknader og søknadsbeløp 2020 (pdf).