Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader. Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om å få dekket tapte inntekter fra 12. mars og ut 2020.

Krisepakke 3 skal kompensere frivillige lag og organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall på grunn av covid-19. Frivilligheten kan søke om kompensasjon for tapte inntekter fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som helt eller delvis har blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset.

Ordningen gjelder for perioden 12.mars til 31.desember, og er en forlengelse av krisepakke 2, som gjaldt i perioden 12.mars til 31.august.

-I krisepakke 2 ble det søkt om støtte til nesten 26 000 arrangementer og aktiviteter. Vi forventer mange søknader også i denne runden, og vil gjøre det vi kan for at frivilligheten skal få hjelp så raskt som mulig, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Puljevis utbetaling

Fristen for å søke på ordningen er 15. Januar 2021.

-Vi kommer til å betale ut puljevis på samme måte som vi gjorde i krisepakke 2.

Organisasjonene kan få kompensert inntil 70 prosent, bortsett fra de som har helt avlyst, stengt eller utsatt i perioden 1. november- 31. desember. Disse kan få kompensert inntil 50 prosent av godkjent søknadsbeløp.

-Dette er en tillitsbasert ordning. Det betyr at søkerne må sette seg godt inn i ordningen før de søker. Det ligger mye informasjon på nettsidene våre, både om hvem som kan søke, hva det kan søkes om og hvordan du søker, sier Hamar.

Her finner du mer informasjon om krisepakke 3.