Til sammen 1787 lag og organisasjoner har fått utbetalt nærmere 272 millioner kroner. Siste utbetaling i krisepakken for arrangører i frivilligheten som måtte avlyse arrangementer i mars og april kommer i dag.

Lotteritilsynet er nå ferdig med alle søknadene i krisepakken for arrangører i frivilligheten som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer i perioden 5.mars til og med 30.april.

Rammen på ordningen er på 700 millioner kroner, og 2254 søkere søkte om til sammen 372 millioner kroner.

Nå når alle søknadene er ferdig behandlet er det betalt ut nærmere 272 millioner kroner til 1787 lag og organisasjoner. I dag får 157 av disse utbetalt over 76 millioner kroner. Her kan du se oversikt over hvilke organisasjoner dette er.

-Vi har betalt ut puljevis, for å sørge for at søkerne fikk hjelp så fort som mulig. I dag starter vi utbetalingen til den siste puljen, sier Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søkerne i denne puljen vil  vedtak sendt til meldingsboksen sin i Altinn i løpet av noen dager.  

Totalt 449 søkere fikk avslag, og 208 fikk justert søknadsbeløpet sitt. Dette utgjorde totalt 100 millioner kroner som ikke ble innvilget.

-Den vanligste årsaken til avslag er at søknaden er under minstegrensen. En del har også søkt om å få kompensert inntektstap som ikke er tilknyttet et arrangement, samt andre inntektstap enn tapt billettinntekt og deltakeravgift.

Her kan du se en oppdatert oversikt over alle søknader som er godkjente, endret, avslåtte eller trukket.

Regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til 31.august, samt å utvide ordningen med 850 millioner kroner. Innretningen blir endret, hvor blant annet andre inntektskomponenter blir tatt med.

-Vi kommer til å legge ut mer informasjon om dette på nettsidene våre når rammene for ordningen er klarlagt, sier Paulsen