I dag blir det betalt ut nærmere 600 millioner kroner til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner. 

Krisepakke 2 skal kompensere frivillige lag og organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer og annen aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige styresmakter i forbindelse med covid-19.

I fjerde utbetaling blir det betalt ut 592 294 134 kroner. Det er 3307 søknader for 13 431 arrangement som får utbetalt i denne runden.

Last ned oversikt over hvem som har fått utbetalt i dag.

Samlet er det nå betalt ut over en milliard kroner for over 25 000 arrangement i krisepakke 2.

Oversikt over hvem som har søkt og fått utbetalt tidligere finner du her.

Søknadsfristen var 15. september 2020. Denne krisepakken gjelder fra 12. mars til 31. august 2020.

Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en tredje ordning som skal gjelde fra 1. september til og med 31. desember 2020.