I dag blir det betalt ut nærmere 90 millioner i andre pulje til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige organisasjoner.

Krisepakke 2 skal kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer og annen aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige styresmakter i forbindelse med Covid-19.

I andre utbetaling blir det betalt ut 87 685 047 kroner. Det er 848 søknader for 2917 arrangementer som får utbetalt i denne omgang.

Samlet er det nå betalt ut 118 millioner kroner for over 4000 arrangementer i krisepakke 2, og det er lagt opp til puljevis utbetaling.

Last ned liste over hvem som har fått utbetalt.

Søknadsfristen er 15. september 2020. Det ble åpnet for søknader 16. juli.

Denne krisepakken gjelder frem til 31. august 2020. Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en ordning som skal gjelde fra 1. september til og med 31. desember 2020.