Tilsammen 730 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping for 2016 gikk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Hele summen er nå fordelt av Lotteritilsynet.

Store summer

Summen som skulle fordeles fra Norsk Tippings overskudd gjennom tippenøkkelen var i 2016 på vel 4,33 milliarder kroner. Av dette gikk 6,4 prosent til helseformål gjennom Extrastiftelsen sine prosjekter. De resterende midlene blir fordelt med 64 prosent til idrettsformål, mens 18 prosent går til kulturformål og like mye til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

I søknadsåret 2017 var tilskuddet til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner på 730 millioner kroner, som er fordelt slik:

Flere får i år

Oversikten for 2017 viser at summen på 164,9 millionar kroner går til 44 organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001. Pengene blir utbetalt 12. desember. Til sammenligning fikk 37 organisasjoner totalt 116,4 millioner kroner fra denne potten i fjor.

Se også pressemelding fra Kultudepartementet.