Lotteritilsynet har sendt vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap på nett. Bare i januar og februar i år var volumet på disse transaksjonene på over 500 millioner kroner.

Ulovlig å formidle penger

Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til og fra utenlandske pengespillaktører uten lisens i Norge. De fleste utenlandske spillselskapene omgår forbudet ved å bruke betalingsløsninger der transaksjonene går via ei betalingsformidler. Dette gjør det vanskelig for bankene å fange opp transaksjonene. Lotteritilsynet har gjennomført tilsyn med forbudet og funnet flere kontonummer som tilhører utenlandske selskap som gjennomfører betalingsformidling på vegner av utenlandske spillselskap.

Vi har nå sendt vedtak til norske banker om å avvise betalingstransaksjoner på disse kontoene. Vedtaket trer i kraft 24.april, når klagefristen er gått ut.

– Dette er ledd i et strategisk og langsiktig arbeid over flere år. Både de utenlandske spillselskapene og betalingsformidlerene har i flere omganger fått brev fra oss med informasjon om forbudet. Vi har informert om at dette kan skje dersom de ikke retter seg etter våre krav, seier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.

Konsekvensar for de som spiller

Vedtaket kan føre til at de som har spilt på utenlandske nettspill, i en periode opplever problem med å få utbetalt gevinstene sine.

–  Lotteritilsynets oppgave er å beskytte de med spilleproblem. Utenlandske spillselskap har ikke lov til å tilby og markedsføre sine spill til nordmenn, skal vi klare å stoppe utenlandske pengespillselskap sin virksomhet i Norge, kommer vi ikke utenom å ramme utbetalinger til norske kunder. Nordmenn må være klar over risikoen ved å spille hos selskap som ikke har tillatelse i Norge, seier Vøllestad Westbye.

Les vedtaket sendt til norske banker.

Les mer om betalingsformidlingsforbudet i fagbloggen vår.