Kulturdepartementet har fastsatt ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019 - 2021.

Siden 2005

Den nye handlingsplanen er den femte treårige planen siden 2005, og gjelder for perioden 2019 – 2021.

Tre hovedmål

Hovedmål for den nye planen er:

  1. Færrest mulig skal ha problemer med spill.
  2. Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles
  3. Tidlig indentifisering og god behandling av problemspillere

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.