I dag blir det betalt ut nærmere 304 millioner kroner til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner.

Krisepakke 2 skal kompensere frivillige lag og organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement og annen aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige styresmakter i forbindelse med Covid-19.

I tredje utbetaling blir det betalt ut 303 816 028 kroner. Det er 2050 søknader for 7563 arrangement som får utbetalt i denne runden.

Last ned oversikt over hvem som har fått utbetalt i dag.

Samlet er det nå betalt ut 422 millioner kroner for over 11 600 arrangement i krisepakke 2.

Oversikt over hvem som har søkt og fått utbetalt tidligere finner du her.

Søknadsfristen er 15. september 2020. Denne krisepakken gjelder fra 12. mars til 31. august 2020.

Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en ordning som skal gjelde fra 1. september til og med 31. desember 2020.