Totalt fem lotteritillatelser

Totalt fem lotteritillatelser har vært utlyst etter §7 i lotteriforskriften. Dette gjelder store lotterier med årlig  omsetning inntil 300 millioner kroner, og med ni års varighet. Forskriften slår fast at ved mer enn fem søkere som tilfredsstiller kravene skal tillatelsene tildeles ved loddtrekning.

Trekningen er gjennomført

Denne saken har vært gjennom en relativt lang og omfattende søknadsprosess med mange vedtak og klagerunder. Les mer om søknadsprosessen her. Fredag 29. september 2017 ble trekningen av de tre siste tillatelsene gjennomført hos Lotteritilsynet i Førde.

I alt fem søkere deltok, og følgende tre ble trukket ut:

  • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen med entreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS
  • Right to Play med entreprenør FotoLotto AS
  • Regnskogfondet, Caritas Norge og Utviklingsfondet med entreprenør Donira AS

Første reserve:

  • Strømmestiftelsen med entreprenør Charitech AS

Andre reserve:

  • Plan Norge og Care Norge med entreprenør Charitech AS

Alle tillatelsene er tildelt

Fra før har to søkere fått tildelt tillatelser. Følgende fem aktører har dermed fått tillatelse til å ha lotteri i ni år med årlig omsetning på inntil 300 millioner kroner.

  • Norges Røde Kors med entreprenør Norsk Pantelotteri AS
  • Unicef-Komiteen i Norge med entreprenør Lottovate Limited
  • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen med entreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS
  • Right to Play med entreprenør FotoLotto AS
  • Regnskogfondet, Caritas Norge og Utviklingsfondet med entreprenør Donira AS