Trenden fortsetter. Det er mindre ulovlig reklame for pengespill på norske TV- skjermer. – Dette viser at jobben vi gjør for å stoppe ulovlig markedsføring virker, sier direktør Gunn Merete Paulsen.

Etter en kraftig økning fra 2013 til 2017, har spillselskapenes pengebruk på TV-reklame gått nedover, ifølge en kartlegging Medietilsynet har gjort basert på reklamestatistikk fra Nielsen Media Research.

Det blir først og fremst mindre TV- reklame fra selskaper som ikke har lov til å tilby eller markedsføre spillene sine i Norge. Fra perioden august 2018 til juli 2019 brukte disse selskapene nesten 19 prosent mindre penger på TV-reklame, målt mot samme periode i 2017 til 2018.

-Det norske markedet blir mindre attraktivt

Paulsen tror de verktøyene norske styresmakter bruker for å stoppe spillselskaper som ikke har lov til å tilby og markedsføre pengespill gjør det norske markedet mindre attraktivt.

– Norske styresmakter har også vært tydelige på at denne reklamen ikke er lov. På samme tid kan en del av den ulovlige reklamen ha beveget seg over på andre plattformer, og det følger vi tett, sier Paulsen.

Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Aktørene som har tillatelse til å markedsføre pengespill i Norge bruker fremdeles langt mindre penger på TV- reklame enn selskapene som ikke har tillatelse. De regulerte spillselskapene brukte 248 millioner bruttokroner på TV- reklame, mens de andre brukte 631 millioner bruttokroner.

Postkodelotteriet har etablert seg

Undersøkelsen viser også at de aktørene som har lov til å operere i Norge har brukt 6 prosent mer på TV- reklame. Dette kommer først og fremst av at Postkodelotteriet har etablert seg som en ny aktør.

– Økningen er som forventet når vi får en ny, lovlig aktør. Så er det viktig å understreke at de lovlige aktørene bruker langt mindre penger på TV- reklame enn selskapene som ikke har lov å markedsføre seg, sier Paulsen.

Reklamen fra selskaper som har tillatelse til å operere i Norge er strengt regulert, og spillene har strenge krav til ansvarlighet. I dag er det Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet som har tillatelse og markedsfører pengespill på TV.

– For disse selskapene er det nødvendig å markedsføre for å kanalisere kunder til de lovlige spilltilbudene. Lotteritilsynet har god kontroll på denne markedsføringen. Markedsføringen er strengt regulert, og fokuserer på pengespill med lav risiko for spilleavhengighet. De ulovlige reklamene markedsfører helt andre spill, sier Paulsen.

Hovedfunn i Medietilsynets undersøkelse:

  • Totalmarkedet for pengespillreklame fortsetter å falle og gikk ned med 13 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før. Til sammenligning gikk markedet ned med tre prosent i fjor målt mot perioden august 2016 til juli 2017.
  • Reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere falt med 19 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før.
  •  Reklame for norske, lovlige pengespill økte med seks prosent samme periode
  •  Veksten i reklame for de regulerte pengespillene kommer i all hovedsak de britiske tv-kanalene til gode. Reklame for norske pengespill økte med 33 prosent for utenlandske kanaler og med 0,5 prosent for de norske tv-kanalene i den siste perioden som er kartlagt.
  •  14,2 prosent av de utenlandske kanalenes reklameinntekter kommer fra pengespill, mot 2,6 prosent for de norske kanalene.
  •  De norske tv-kanalenes totale reklameinntekter falt med 2,1 prosent i den siste perioden som er kartlagt. Til tross for at reklameinntektene for pengespill falt med tre prosentpoeng, økte de utenlandske tv-kanalenes totale reklameinntekter med 0,4 prosent i samme periode. Fallet i reklameinntekter fra pengespill ble derfor kompensert med vekst i inntekter fra annen reklame.

Om tallene

Tallene er hentet fra reklamestatistikk fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019. I statistikken er det registrert pengespillreklame (reklameinnslag og sponsorplakater) sendt av de største tv-kanalene som er tilgjengelige for norske seere. Kanalene som er med i utvalget sender fra Norge, Nederland, Spania og Storbritannia.

Alle tall er basert på gjeldende prislister for den enkelte kanal, og er derfor gjengitt som bruttokroner. Rabattene for annonsering kan være svært høye, og bruttobeløpet kan derfor avvike mye fra nettobeløpet. Denne prislistemetoden benyttes da den er den eneste som er allment tilgjengelig. Metoden gir et godt sammenlikningsgrunnlag på tvers av kanalene, og den prosentvise endringen er reell forutsatt at rabattene ikke endres drastisk.

Tv-kanaler som sender fra Norge: TVNorge, TV 2, TV 2 Livsstil, TV 2 Humor, TV 2 Sport, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Zebra.

Tv-kanaler som sender fra utlandet: BBC Brit, Comedy Central, Discovery Channel, Disney Channel, Eurosport 1, Eurosport Norge, FEM, FOX, MAX, National Geographic Channel, Nickelodeon, TLC, TV3, TV6, Viasat 4 og VOX.