Lotteritilsynet bidrar i et nytt nettkurs om pengespillproblem rettet mot arbeidslivet.

Kurset er et samarbeid mellom Akan, KoRus-Øst og Lotteritilsynet. Vi ser et stort potensiale til å nå ut med informasjon gjennom nettkurset.

Formålet med kurset er

  • å lære ledere og ansatte hvordan forebygge og håndtere pengespillproblematikk på arbeidsplassen.
  • gjennom økt kunnskap – styrke ledere og medarbeidere til å reagere og handle så tidlig som mulig.
  • å motivere til rett behandling så tidlig som mulig.​

Målgruppen er de som har en nøkkelrolle i organisasjoners arbeidsmiljø og personalarbeid.

Lars Petter Degnepoll.

Lars Petter Degnepoll.

-Lotteritilsynet bidrar med oversikt over pengespill og problem knyttet til pengespill. Vi gir også oversikt over det norske markedet, hvilke spill som kan skape problemer og verktøy for å kunne spille ansvarlig, sier seniorrådgiver Lars Petter Degnepoll.

 

Mer informasjon om kurset finn du på Akan sine nettsider.