Stortinget har vedtatt endringer i kringkastingsloven som skal gjøre det enklere å stoppe markedsføring på tv og i bestillingstjenester av pengespill som ikke har løyve i Norge. Lovendringen gjelder fra 01.01.2021.

Lovendringene vil gi Medietilsynet anledning til å pålegge netteiere og nettdistributører å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Lotteritilsynet skal samarbeide med Medietilsynet i arbeidet.

Rekrutterer via reklame

Det er i dag en massiv mengde med slik reklame på norske TV-skjermer, selv om det ikke er lov. Nå får myndighetene et kraftigere verktøy i arbeidet med å stoppe den ulovlige reklamen.

De ulovlige pengespillselskapene bruker tv-reklame til å gjøre seg synlige og rekruttere nye kunder. Deretter pleier de kundene med direkte og mer aggressiv kommunikasjon på e-post og SMS. Slik er de med på å normalisere de mest aggressive spelformene via nettet. Og det bidrar også til å opprettholde og legitimere et ulovlig tilbud.

6 av 10 nordmenn vet ikke, eller er usikre på hvem som har lov til å tilby pengespill i Norge. Den nye befolkningsundersøkelsen som ble presentert denne uka viser at 55 000 nordmenn har problem med spill og at 122 000 er i faresonen for å få det.

Fleire verkemiddel i vente

Undersøkelsen viser også at for å forebygge spilleproblem vil endringen i kringkastingsloven vere viktig. Andre viktige virkemiddel er forbudet mot å formidle penger til og fra ulovlige spillselskap. En DNS-varsling som gir spillerne melding om at de er i ferd med å spille hos et ulovlig spillselskap er også på trappene.