Det er gjort en endring i bingoforskriften § 17 første ledd.

I avgift til staten skal det betales et gebyr på 33 kroner per dag for bruk av databingo i et lokale. Endringen trer i kraft 1. januar 2020.

I dag er denne avgiften på 25 kroner per dag.