Frivillige lag og organisasjoner har søkt om over to milliarder kroner i momskompensasjon.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt 1912 søknader i 2019. Foreløpig søknadsbeløp er 2,062 milliarder kroner. I 2019 er ramma på 1,608 milliarder kroner.

Utbetaling i desember

Samla godkjent søknadsbeløp blir ikke klart før alle søknadene er behandlet. Først da vil vi vite hvor mye søkerene får utbetalt. Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerene, blir alle beløp redusert med samme prosentsats. Saksbehandlingen blir ferdig i slutten av november og utbetaling skjer i midten av desember.

I år søkte 1529 etter forenklet modell og 383 etter dokumentert modell.

Se alfabetisk sortert oversikt over søkere.