211 organisasjoner rapporterte ikke regnskap og 51 av disse mistet samtidig retten til å arrangere store lotteri eller ta del i bingo.

Lotteriregisteret skal til en hver tid være oppdatert. Det vil si at organisasjoner som ikke har drift, skal fjernes fra registeret. I år var det 211 frivillige organisasjoner som ikke leverte regnskap innen fastsatt frist.

Mange blir purret

De frivillige organisasjonene som nå er slettet fra Lotteriregisteret har ikke rapportert regnskap innen fastsatt frist, til tross for flere purringer fra Lotteritilsynet. Årets purrerunde er avsluttet, og av totalt ca. 5400 godkjente organisasjoner, mister nå 211 lotterigodkjenningen. Av disse 211 var det 51 organisasjoner som hadde tillatelse til å arrangere store lotteri eller ta del i bingo. Disse tillatelsene er nå tilbakekallet.

Karantene i et halvt år

Organisasjonene får en karantene på seks måneder fra 1. oktober, før de kan søke på ny om å bli en lotterigodkjent organisasjon. Bingotillatelse med bruk av entreprenør blir i hovedsak tildelt fra 1. januar hvert år. Det vil blant annet si at de ikke kan delta på bingo i 2020, noe som kan utgjøre et vesentlig inntektstap for enkelte frivillige organisasjoner.

Les mer om ulike typer lotteri i Norge.