Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått inn 2324 søknader fra idrett, frivillighet og kultur om statlig kompensasjon ved søknadsfristens slutt. Til sammen har de søkt om 371 millioner kroner fra en støtteordning på 700 millioner kroner.

Ordningen gjelder arrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i tidsrommet 5. mars til og med 30. april som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset. Søknadsskjema ble lagt ut 14. april med frist 21. april.

-Vi informerte bredt i forkant og har hatt stor pågang, særlig de siste dagene. De fleste har søkt uten store problemer. De som har hatt behov for hjelp har fått det. Nå begynner jobben med å gå gjennom søknadsbunken, gjøre våre vurderinger og betale ut, sier direktør Gunn Merete Paulsen.

Allerede nå ser tilsynet en stor overvekt av søknader fra idretten. Bare 40 søknader er over en million kroner. Hva dette betyr, må vi komme tilbake til når vi har sett på tallene, men det er mange som har søkt om mindre beløp.

 

Det er for tidlig å si når utbetaling vil skje.

-Nå må vi først få oversikt over søknadene. Hvor lang tid det tar, er for tidlig å si i dag, men vi tar sikte på å betale ut raskt i samsvar med intensjonen bak ordningen, avslutter Paulsen. 

Vi offentliggjør ikke søknadsbeløp enkeltvis ennå, men her kan du se oversikt over hvem som har søkt (Excel) på kompensasjonsordningen.

 

*Søknadsbeløp under en millon viser ikke i grafen.

 

NB: Grafene er oppdatert etter at saken var publisert.