Norsk Rikstoto har konsesjon på totalisatorspill ut 2021. På samme tid jobber regjeringen med et forslag til ny pengespillov. De vil vurdere om totalisatorspillene til Norsk Rikstoto skal overføres til Norsk Tipping når konsesjonen går ut, eller føres videre.

– Det ikke unaturlig at man i samband med ny pengespillov også vurderer organiseringen av norske pengespill, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Paulsen mener videre det er positivt at regjeringen i dette arbeidet primært vil fokusere på hvordan de best mulig kan sikre ansvarlige pengespill i framtiden.

Det er Kulturdepartementet i samarbeid Landbruks- og matdepartementet som skal gjennomføre vurderingen.

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet her.