Lotteritilsynet har den siste tiden blitt kontaktet av flere personer som lurer på om vi har blokkert ulike nettsider. Det har vi ikke gjort.

Meldingen de som har kontaktet oss viser til, ser slik ut.

Teksten den ansvarlege for nettsidene har lagt ut på nettsidene.

Teksten den ansvarlege for nettsidene har lagt ut på nettsidene.

Ingen hjemmel til å blokkere nettsider

I Norge er det Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å markedsføre pengespill på nett. Lotteritilsynet arbeider daglig med å stoppe reklame fra utenlandske pengespillselskap, som ulovlig tilbyr pengespill på nett rettet mot nordmenn. Vi har ikke hjemmel til å blokkere nettsider, men kan pålegge aktører å stoppe ulovlig markedsføring og formidling av pengespill på bestemte nettsider. Så lenge det ulovlige innholdet blir fjernet, er det valgfritt på hvilken måte aktøren gjør dette.

I saken publikum spør oss om har en person kjøpt opp abonnement til flere domener. Noen av nettsidene kan se ut som om de er eid av lovlige aktører, som for eksempel kommuner og idrettslag. Disse nettsidene har lenker til ulovlige pengespillselskap og kasinoportaler. Andre av nettsidene skriver positiv omtale om pengespill, og lenker til ulike kasinoportaler. Dette er to av flere virkemiddel ulovlige aktører bruker for å få nordmenn til å besøke nettsider som inneholder ulovlig tilbud av pengespill i Norge.

Vedtak med pålegg om stans

Den 30. januar 2018 fattet Lotteritilsynet et vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av pengespill. Vedtaket var rettet mot 28 selskap med samme kontaktperson, og gjaldt 239 ulike nettsider med ulovlig innhold.

Et vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av pengespill, innebærer at aktøren som er ansvarlig blir pålagt å stoppe den ulovlige virksomheten. Et slikt vedtak retter seg bare mot det ulovlige innholdet på nettsiden. Dersom det er lovlig innhold på nettsiden, er dette aldri omfattet av et slikt vedtak.

Som følge av vedtaket av 30. januar stanset alle ulovlige forhold på nettsidene som det ene av de 28 selskapene var ansvarlig for. De 27 resterende selskapene hadde fremdeles nettsider med ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.

Vedtak om tvangsmulkt

Lotteritilsynet fattet vedtak om tvangsmulkt den 30. april 2018.  Vedtaket om tvangsmulkt innebar en bot på 2000 kroner per dag per selskap, dersom de ulovlige forholdene som nevnt i vedtaket med pålegg om stans, ikke ble rettet opp innen en uke. Dette resulterte i at selskapene etterkom pålegget, og fjernet all ulovlig markedsføring og formidling på de 239 nettsidene.

Denne saken har Lotteritilsynet sett alvorlig på, både grunnet saken sitt omfang og grunnet gjentakende forhold.

Her kan du se en liste over pengespillselskap uten tillatelse til å tilby, markedsføre eller formidle pengespill i Norge. Listen er ikke uttømmende, da det stadig blir etablert nye pengespillselskap.