Skal undersøke om styret har hatt god nok kontroll med at pengene går til stiftelsens formål.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gav Ernst & Young i oppdrag å undersøke økonomistyringen til stiftelsen Født Fri, etter å ha mottatt varsel. IMDi har tidligere tildelt stiftelsen statlige midler.

I rapporten skriver EY at stiftelsen har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og at de mangler god økonomistyring. På bakgrunn av rapporten trekker Kunnskapsdepartementet støtten til Født Fri i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Styret har forvaltningsansvaret i stiftelsen. Forvaltningsansvaret går ut på at styret skal fastsette strategi, planer, budsjett og retningslinjer for virksomheten. Styret har videre et tilsynsansvar/kontrollansvar som går ut på at styret skal føre tilsyn med daglig leder og stiftelsens virksomhet.

-Vi har avventet rapporten fra IMDi. Det som kommer frem i den gjør at vi mener det er riktig å undersøke om styret har hatt god nok kontroll, sier Karsten Karlsen Sunde, seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet.

Tilsynet skal undersøke hvilke kontrollrutiner styret i stiftelsen har hatt, og om de har handlet i tråd med loven.

-Styret har ansvar for at pengene i stiftelsen går til formålet til stiftelsen. Nå vil vi be om dokumentasjon og undersøke saken grundig før vi kommer til noen konklusjon.

Les meldingen om tilsyn.