Stiftelsestilsynet spør alle stiftelsene i Norge i ny temaundersøkelse. – Vi vet at stiftelser er betydelige bidragsytere i det norske samfunnet. Nå vil vi ha mer og bredere kunnskap om dette, sier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.

Det er rundt 6600 stiftelser i Norge. Norske stiftelser bidrar med hjelp til utsatte grupper, idrett, kultur, sysselsetting, forskning og mye mer. Noen deler ut penger, og noen er næringsdrivende.

– I undersøkelser vi har gjort tidligere har vi først og fremst kartlagt hvor mye penger stiftelser deler ut til ulike formål. Dette er viktige bidrag, men norske stiftelser bidrar på mange andre måter også. Derfor vil vi nå gå bredere ut, og samle kunnskap om alle stiftelsers bidrag.

– Viktig å synliggjøre

Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre trygge stiftelser. Da er det viktig å ha kunnskap om landskapet.

– Som tilsyn jobber vi stadig med å ha best mulig kunnskap om området vi er til for. I tillegg er en viktig del av oppgaven vår å synliggjøre for resten av samfunnet hvordan stiftelsene bidrar.

For det er det ikke alle som vet. 4 av 10 nordmenn svarer at de ikke vet om norske stiftelser er viktige for samfunnet eller ikke, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Stiftelsestilsynet. 5 av 10 mener stiftelser er viktige for samfunnet, og 1 av 10 mener de ikke er det.

– Mange er kanskje i kontakt med stiftelser flere ganger uten at de vet at det er en stiftelse. Det kan være alt fra festivaler til stiftelser som hjelper ulike grupper.

– Håper alle svarer

Undersøkelsen blir sendt ut 02. januar.

– Vi håper selvsagt at alle svarer så vi får et bilde som er så helhetlig som mulig. Og så håper vi at også stiftelsene ser det som positivt at vi nå gjør en såpass bred kartlegging. Her får de sjansen til å vise hvordan de bidrar.

Stiftelser som har fått undersøkelsen og melding om å delta via Altinn, kan også følge denne lenken for åpne undersøkelsen.

Her kan du finne undersøkelsen i PDF.

Dersom du skal svare på undersøkelsen og har spørsmål, kan du kontakte oss på undersokelse@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Oppdatert 16. mars 2020: Undersøkelsen er avsluttet og lenken fjernet.