Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort vedtak om tildeling til totalt 46 landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

For å avhjelpe konsekvensene av Korona-krisen fastsatte regjeringen 24. april en midlertidig forskrift som gjorde unntak fra reglene om tildeling av Norsk Tipping sitt overskudd.

Den midlertidige forskriften gjorde at de samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene kunne få tilskudd fra Norsk Tipping utbetalt allerede i mai.

Samlet tilskudd til fordeling var i år 804,8 mill. kroner, noe som utgjør 18 prosent av Norsk Tipping sitt samlede spilleoverskudd.

Tilskuddsordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, i tillegg til å sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver blir videreført.

Hvem som får tildeling, og hvor mye den enkelte får, finner du her (Excel).