Tre av fem betalingsformidlere har stoppet å formidle pengespilltransaksjoner til nordmenn etter at Lotteritilsynet sendte vedtak til norske banker.

I mars sendte vi vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett. Bare i januar og februar i år var volumet på disse transaksjonene på over 500 millioner kroner.  Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til og fra utenlandske pengespillaktører uten lisens i Norge. De fleste utenlandske spillselskap omgår forbudet ved å bruke betalingsløsninger der transaksjonene går via en betalingsformidler.

Etter at vedtaket til bankene trådde i kraft, har vi fått bekreftet at tre av de fem berørte betalingsformidlerne har innført nye rutiner og stopper nå pengespilltransaksjoner til nordmenn. Dette bekreftes også av testspill vi har gjennomført. Disse selskapene stod for 65 % av volumet i januar og februar i 2017. Denne andelen var enda større i 2016.

 – Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har vi iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye.

Lotteritilsynet har nå sendt et endringsvedtak til bankene der Earthport og Inpays kontonummer er fjernet fra lista over kontonummer som er omfattet av vedtaket til bankene. Fra før har også Worldpay stoppet sine spilletransaksjoner til og fra nordmenn.

Vil fortsette arbeidet

Vedtaket til bankene om å stoppe transaksjoner til og fra nordmenn er et ledd i et strategisk og langsiktig arbeid i Lotteritilsynet med å få større effekt av betalingsformidlingsforbudet.

Linda Vøllestad Westbye

Avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye

 – Vi har sett at de betalingsleverandørene som fortsatt har pengespilltransaksjoner, gradvis har økt sitt transaksjonsvolum det siste året. Siden det nå er færre selskaper som driver slike tjenester gjør det vår jobb lettere når vi skal følge opp forbudet. Dette er en prioritert oppgave for oss også framover, sier Vøllestad Westbye.

Mer bevisste spillere

Vedtaket har også ført til større bevissthet både hos de som spiller på utenlandske pengespill og hos norske banker.

 – Bankene har gitt uttrykk for at de ikke var klar over at volumet var så stort, og vi opplever en vilje og lojalitet til å gjennomføre vedtaket, sier Vøllestad Westbye.

I tillegg har Lotteritilsynet blitt kontaktet av flere spillere den siste tiden. Mange av dem var ikke klar over at utenlandske spillselskap ikke har lov til å tilby sine spill til nordmenn, og de har blitt mer bevisste på hvilken risiko det kan innebære å spille på spillselskap som ikke har lisens i Norge.