Lotteritilsynet møtte pengespillbransjen i København. - Pengespillbransjen ser det som problematisk for omdømmet til spillindustrien at enkelte aktører opererer ulovlig i Norge, sier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i tilsynet.

Nordal deltok i en paneldebatt under bransjekonferansen Scandinavian Gaming Show. De andre to i panelet var Rolf Sims i Kindred og Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk bransjeforening for onlinespill. Begge kjemper for å få innført en lisensmodell i Norge.

I salen satt representanter fra ulike deler av pengespillindustrien. Temaet for paneldebatten var blant annet hvordan eller om reguleringene i Norge fungerer.

– Bransjen vedkjenner at tiltakene har effekt, og Sims la ikke skjul på dette, sier Nordal.

Det er bredt politisk flertall for den norske pengespillmodellen, og politikerne mener det er den som beskytter norske spillere best. I dag er det Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og noen store, landsdekkende lotterier som har tillatelse til å tilby og markedsføre pengespill i Norge.

Økt fokus på beskyttelse av forbrukerne

Noen pengespillselskaper bryter bevisst norsk lov, og bruker ulike metoder for å nå norske spillere. Betalingsformidlingsforbudet,  som er et forbud mot formidling av innskudd og gevinst til pengespill uten norsk tillatelse, var ett av temaene i debatten.

– Ulovlige pengespillselskaper manipulerer pengetransaksjoner for å lure kundene og bankene. Dette er en utfordring for oss, men som vi jobber sammen med bankene og andre for å få bukt med.

Stadig flere spillere blir kanaliserte til norske, trygge spill. I 2018 spilte flere utelukkende hos norske aktører, og færre spilte utelukkende hos ulovlige aktører sammenlignet med året før.

– Mitt inntrykk etter paneldebatten var at bransjen i økende grad ser til Norge for effektive tiltak. Maksimale tapsgrenser og betalingsformidlingsforbud er noe stadig flere ser på som mulige tiltak også i andre markeder. Beskyttelse av forbrukerne har økende fokus, og bransjen selv innser dette for å være bærekraftig på sikt.