Mange aviser skriver om spillselskapers ordførerodds. – Dette er pengespillselskaper som opererer ulovlig i Norge, og som utnytter valgkampen og bruker avisene strategisk for å få eksponering og publisitet.

49 aviser, de fleste lokalaviser, har den siste tiden publisert saker om at ulovlige pengespillselskaper setter odds på hvem som blir ordfører etter kommunevalget.

Dette er pengespillselskaper som ikke har lov til å markedsføre eller tilby pengespill i Norge, og reglene er slik for å beskytte norske spillere.  En del av jobben vår er å bidra til at norske lover og regler er kjent i samfunnet.

Informasjonsbrev til norske mediehus

For å informere om regelverket og bevisstgjøre redaksjonene sender vi nå ut et brev til alle norske mediehus.

– Å få norske medier til å skrive om sine spilltilbud er en av metodene ulovlige spillselskaper bruker for å oppnå publisitet og skape oppmerksomhet. Dette så vi også i 2015-valget. Vi vil ikke gripe inn i redaksjonelle avgjørelser, men vi vil oppfordre norske redaksjoner til å være bevisste på dette og kritiske når de skriver saker som omhandler ulovlige pengespillselskaper, sier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet ser stadig at de ulovlige spillselskapene bruker pressemeldingstjenester for å gjøre seg mer kjent blant nordmenn. De legger jevnlig ut saker om hvilke odds de tilbyr på ulike hendelser knyttet til Norge og nordmenn, som når de nå bruker valgkampen. De legger også ut vinnerhistorier om personer som har vunnet store summer ved å spille hos utenlandske spillselskaper.

Tidligere i år hadde vi tilsyn med to norske pressemeldingstjenester, og vi konkluderte med at omfangsrik publisering av denne typen pressemeldinger fra ulike ulovlige pengespillselskaper var brudd på forbudet mot markedsføring og formidling av pengespill.

Bidrar til å legitimere ulovlige aktører

Vi har ikke hatt tilsyn og gjort konkrete vurderinger av om artiklene om spillselskapenes odds på ordførerkandidater i valgkampen er brudd på markedsføringsforbudet.

– Men måten de er utformet på gir oss likevel grunnlag for å informere norske aviser om regelverket. Dette kan gjøre redaksjoner som får pressemeldinger fra ulovlige spillselskaper bedre rustet.

Lotteritilsynet er bekymret for at spillselskapene bruker nye markedsføringsmetoder som samtidig utfordrer skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsering. Det blir vanskeligere for leserne å avdekke om de er utsatte for påvirkningsforsøk fra spillselskapene.

– Når mediene skriver disse sakene, bidrar de til å legitimere ulovlige pengespillselskapers ulovlige aktivitet rettet mot nordmenn. Selskapene får omtale uten at leseren blir informert om at de er ulovlige aktører i Norge, og det er allerede slik at 6 av 10 nordmenn ikke vet eller er usikre på hvem som kan tilby pengespill i Norge og ikke.