Lotteritilsynet har 11. januar 2018 sendt varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness sin virksomhet i Norge.

Varsel om vedtak sendt til LyonessVarselet om vedtak er rettet mot Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS, men vil også omfatte 150 000 norske deltakerne og 1 000 lojalitetsbedrifter som inngår i omsetningssystemet til Lyoness i Norge.

Ulovlig pyramidelignende omsetningssystem

Lotteritilsynet har på bakgrunn av antall mottatte tips i 2016 og 2017 og innholdet i disse funnet grunnlag for å vurdere om Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

I vurderingen har vi lagt til grunn at inntektene fra Lyoness sin virksomhet i Norge i hovedsak kommer fra verving av deltakere, og ikke fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Lotteritilsynets konklusjon

I varselet om vedtak konkluderer Lotteritilsynet med at Lyoness sin virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

Vi har lagt særlig vekt på at norske deltakere i Lyoness ikke mottar eller forbruker varer, tjenester eller andre ytelser fra omsetningssystemet som motsvarer verdien av det som blir betalt når de betaler for disse. Deltakernes innbetalinger til Lyoness er som følge av dette å anse som vederlag for å delta i et pyramidelignende omsetningssystem. Inntektene til selskapet og den enkelte deltaker kommer nesten utelukkende fra verving av nye deltakere og deres innbetalinger til Lyoness, og ikke fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Lotteritilsynet har i brev av 11. januar 2018 varslet om at vi vil fatte vedtak om at Lyoness må stanse all sin virksomhet i Norge. Varslet vedtak innebærer at all verving av deltakere og lojalitetsbedrifter til CashBack World og Lyconet, og all omsetning og bruk av fordelskort, rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, seminarer og andre produkt i virksomheten må opphøre.

Lotteritilsynets varsel om vedtak bygger i hovedsak på de opplysninger vi har mottatt fra Lyoness i saken.

Videre behandling

Lyoness har fått frist på fire uker med å komme med innvendinger mot det vedtaket som er varslet, eller grunnlaget for varslet. Lotteritilsynets videre behandling av saken beror på Lyoness sine tilbakemeldinger.

Oppdatering 26. februar 2018:

Lotteritilsynet mottok brev fra Lyoness den 8. februar med merknader til vedtaket som er varslet. Lotteritilsynet går nå gjennom disse og vurderer videre saksbehandling.