Pålegg om stans

Trannel International Limited driver spillsidene Unibet, Maria Casino, Storspiller og Bingo. Lotteritilsynet har nå fattet vedtak med pålegg om at Trannel International Limited stanser det ulovlige tilbudet om pengespill fra disse spillsidene.  Vedtaket er ett av flere tiltak som Lotteritilsynet gjennomfører for å stoppe det ulovlige tilbudet av pengespill i Norge.

Les hele vedtaket med pålegg om stans med tilleggsmelding.

Ikke lov å tilby pengespill

Det er ikke tillatt å tilby pengespill i Norge uten å ha tillatelse fra norske myndigheter. Forbudet mot å tilby og markedsføre utenlandske pengespill i Norge er viktig for å unngå spilleproblemer. Det er også viktig å beskytte sårbare grupper mot pengespill som utgjør en stor risiko for å tape mye penger på kort tid.

I Norge har vi lange tradisjoner for å føre en ansvarlig pengespillpolitikk, og norske aktører som har tillatelse til å tilby pengespill må forholde seg til et strengt regelverk med høye krav til ansvarlighet.

Klage

Selskapet har klaget på vedtaket. Vi går nå gjennom klagen og vurderer videre saksbehandling. Vedtaket vil ikke bli gjennomført før klagesaken er ferdig behandlet.