Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond og tre avsatte styremedlemmer klaget den 28. april 2017 på vedtak gjort av Stiftelsestilsynet den 10. april 2017. Stiftelsesklagenemnda har nå avgjort klagen.

Omgjør vedtak

Klagenemda gir klager delvis medhold og omgjør Stiftelsestilsynets vedtak.

Klagenemda viser her en annen forståelse av skjønnsmessige bestemmelser i Stiftelsesloven. Vi har gjort vår jobb, klagenemnda har gjort sin jobb. Nå foreligger det et resultat som vi tar til etterretning. Vi er fornøyd med at klagenemda avviser påstandene om myndighetsmisbruk, og at de ikke finner feil i sakbehandlingen. Det sier avdelingsdirektør for Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl.

Les hele vedtaket fra Stiftelsesklagenemnda.