Bli med på webinar tirsdag 19. mai kl. 10.00 hvor vi sammen med Universitetet i Bergen (UiB) presenterer rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019».

I webinaret vil professor Ståle Pallesen ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB, presentere nye funn på utbredelsen av penge- og dataspillproblemer i befolkningen og hva dette henger sammen med. Helt nye funn om lootbokser blir også presentert.

Over 9000 personer i alderen 16 – 74 år har deltatt i undersøkelsen, gjort av Ståle Pallesen, Rune Aune Mentzoni, Torbjørn Torshiem, Eilin Brevik, Helge Molde og Arne Magnus Morken.  Tilsvarende undersøkelser ble gjort i 2015 og 2013.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Lotteritilsynet og vi deltar med direktør Atle Hamar, avdelingsdirektør Henrik Nordal og seniorrådgiver Lars Petter Degnepoll. Disse vil kommentere funn på pengespillområdet.

Du kan delta på webinaret ved å følge denne lenken.

Påkoblingstips

  • Klikk på lenke over
  • Det åpner seg et vindu der du må velge om du vil åpne Teams i nettleser eller i app. Har du ikke Teams fra før, kan du velge nettleser.
  • Du blir bedt om vente til webinaret starter.

Ressurser

  • Når du er inne, kan du laste ned rapport og presentasjoner i pdf ved å klikke på lenke til vår nettside.
  • Send spørsmål eller kommentarer til oss ved å klikke på meldings-ikon nede i venstre hjørne. Vi tar en svarrunde mot slutten. Andre vil ikke kunne se dine spørsmål/meldinger til oss underveis.
  • Du vil kunne se webinaret i etterkant via våre nettsider.

Tekniske utfordringar som kan oppstå

  • Om bildet henger, kan du oppdatere nettsiden med tasten F5, eller egen knapp for oppdatering.
  • Om det ikke fungerer, prøv en annen nettleser (gjerne Google Chrome eller Microsoft Edge) og/eller lukk andre programmer du måtte ha oppe. Du kan også prøve et annet nettverk.
  • Om du har problemer med lyd, så gå til innstillinger og velg lydenhet og nivå på volum.