Kontakt oss

Fakturaadresse – elektronisk fakturering:

Lotteri- og stiftelsestilsynet mottar elektroniske fakturaer i samsvar med standarden EHF.
Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer 982 391 490.
Les om om elektronisk fakturering, og om hvordan du kommer i gang med e-faktura.
For spørsmål om oppretting av en slik løsning, kontakt Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Pressekontakter:

Ledergruppen:

Alle ansatte:

Oversikt alle ansatte i tilsynet.