Kontakt oss

Fakturaadresse – elektronisk fakturering:

Lotteri- og stiftelsestilsynet mottar elektroniske fakturaer i samsvar med standarden EHF.
Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer 982 391 490.

Pressekontakter:

Vi har ikke pressevakt på kveldstid, så media kan forvente svar i i arbeidstiden.

Ledergruppen:

Alle ansatte:

Oversikt alle ansatte i tilsynet.