Lotteritilsynet får mange spørsmål fra publikum om nettverkssalg og pyramidelignende aktiviteter. På generelt grunnlag advarer vi folk mot å delta i nettverksvirksomhet der det blir lovet stor økonomisk vinning. Dette gjelder spesielt hvis vinningen i stor grad kommer fra verving av nye deltakere.

Ulike pyramider

Pyramidestrukturen er felles for både pyramidespill og Multi Level Marketing-virksomhet (MLM). En MLM-virksomhet vil som ofteste være lovlig og pyramidestrukturen er fundamentet for arrangementet, men er i seg selv ikke hovedårsak til inntjeningen. Virksomheter som i realiteten er en ulovlig pyramide, vil ofte omtale seg selv som et MLM-selskap. Dette gjør at det er vanskelig å skille en lovlig MLM-virksomhet fra en ulovlig pyramide.

Har du blitt kontaktet av noen som driver med direktesalg og vil rekruttere deg som medlem? Vi har utviklet et verktøy der du kan teste om et selskap kan være et ulovlig pyramidespill. Testen gir deg informasjon som kan hjelpe deg til å ta riktig valg.

Test om selskapet er et ulovlig pyramidespill

Typisk ulovlig pyramide

En ulovlig pyramide oppstår når størstedelen av inntekten blir koblet til vervingen, slik at selskapets/deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta. Inntekten er på den måten avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivåer.

Typiske varianter i dag er selskaper som selger informasjon/kurs, forbruksvarer og/eller markedsføringsprodukter. Dette er ofte kombinert med bonussystemer der deltakeren er avhengig av å kjøpe seg oppgraderinger i selskapet, og inntekten kommer fra å selge disse videre til andre medlemmer på lavere nivå. Oppgraderingspakkene inneholder ofte produkter, men er overpriset når man ser på innholdet.

Kjennetegn

Hvis du blir lovet store inntekter på inntjeningen til de personene du verver, på flere nivåer under deg, vil det være et klart tegn på en pyramide. Her blir pengene flyttet oppover i systemet, og det er de som sitter øverst, som først og fremst tjener på det.

“Tommelfingerregel”

Penger yngler ikke av seg selv. Hvis noen på toppen tjener mye, kan det skyldes at mange lenger nede i systemet taper penger. Dersom inntekten din er avhengig av at du og de du har vervet, hele tiden verver nye medlemmer eller får eksisterende medlemmer til å oppgradere sine medlemskap, vil ikke virksomheten kunne overleve på lang sikt.

Les mer om pyramideregelen i lotteriloven § 16.

Spørsmål du bør stille deg selv før du velger å delta i noe som ligner på en pyramide

 • Er det kjøpeplikt og/eller månedlig medlemsavgift, og er denne medlemsavgiften høy?
 • Må du betale for å bli medlem før du får vite hva hele virksomheten egentlig går ut på?
 • Kan du bare kjøpe produktene som en del av medlemspakken når du blir vervet eller oppgraderer medlemskapet, eller kan du kjøpe produktene uten å være medlem? (Hvis du må bli medlem for å kjøpe produktene, bør varsellampene lyse.)
 • Er det angrefrist ved bestilling?
 • Er det innfløkte bonus- og verveordninger som det er vanskelig å få fullstendig oversikt over?
 • Markedsfører virksomheten seg med at du får inntekter av at de du har vervet, verver nye medlemmer, eller er det ditt salg av produkter som gir inntekt?
 • Får du en del av inntektene ut som aksjer i virksomheten? (Dette kan være et tegn på at det er fiktive verdier i virksomheten.)

Vær skeptisk hvis du ikke har gode svar på disse spørsmålene:

 • Finnes det faglig dokumentasjon på at produktene/tjenestene som selges, er gode?
 • Koster produktene mye når du ser på prisen i forhold til innholdet?
 • Er dette produkter som du trygt kan anbefale slekt og venner?
 • Kommer det klart frem hvem som står bak produktene, og er det lett å komme i kontakt med dem?
 • Er virksomheten registrert i Brønnøysundregistrene?

Har du tips om ulovlig pyramidevirksomhet? Tips oss her.