Stiftelsestilsynet har myndighet til å vedta dispensasjon fra noen regler i stiftelsesloven.

Dette er likevel unntaksregler, og det må derfor foreligge særlige forhold for at det skal være aktuelt å gi dispensasjon. Aktuelle forhold kan være utdeling til oppretter eller styresammensetning.