Hovedregelen i stiftelsesloven er at eiendelene til en stiftelse skal holdes atskilt fra andre eiendeler. Reglene om fellesforvaltning utgjør et unntak fra denne plikten til å skille eiendelene.

Styret i stiftelsen kan søke Stiftelsestilsynet om fellesforvaltning. Stiftelsestilsynet vil fatte vedtak om at eiendeler kan forvaltes sammen med eiendelene i andre stiftelser. En stiftelse som får sine midler forvaltet på denne måten, vil da ifølge stiftelsesloven § 21 være under fellesforvaltning.

Ingen krav til forvalter

Det blir ikke stilt krav til hvem som kan være fellesforvalter, slik stiftelsesloven stiller krav til hvem som kan være styremedlem eller styre for stiftelsen. Både en stiftelse og andre rettssubjekter, for eksempel et selskap, kan derfor stå for fellesforvaltningen.

Kan gjøre unntak

Det er verdt å merke seg at regelen om fellesforvaltning ikke innebærer noe unntak fra de alminnelige reglene om regnskap, revisjon eller reglene som gjelder for styret. Stiftelsesloven gir likevel Stiftelsestilsynet anledning til å gjøre unntak fra lovregelen om at en juridisk person ikke kan være styre eller styremedlem i en stiftelse. Hvis en stiftelse står for fellesforvaltningen, kan Stiftelsestilsynet gjøre vedtak om at den forvaltende stiftelsen kan være styre i én eller flere av de stiftelsene som er under fellesforvaltning.

Har du spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.