Stiftelsestilsynet er finansiert av brukerne gjennom en årlig avgift fra stiftelsene. Det er også gebyr ved nyregistrering, se §3 i forskrift til Stiftelsesloven.

Alle stiftelser som er registrert i Stiftelseregisteret 1. januar, og som har egenkapital på mer enn 100 000 kroner, skal betale avgift for dette året. Tall for egenkapital blir hentet fra siste årsregnskap som er levert Regnskapsregisteret, dvs. per 31. desember.
Dette gjelder også stiftelser der det er fattet vedtak om oppheving, men enda ikke fattet vedtak om sletting, og stiftelser der det er fattet vedtak om sammenslåing, men enda ikke registrert vedtak om sammenslåing, med melding om sletting av overdragende stiftelse.

Vi sender ut faktura for årlig avgift i starten av januar med betalingsfrist 15.mars.

Klage på vedtak om årlig avgift

Du kan klage på beregningsgrunnlaget for vedtak om årlig avgift, se meldingsskjema om klagerett.

Gebyr ved nyregistrering blir fastsatt ut fra egenkapitalen, slik den går fram av åpningsbalansen ved registrering. Hjemmel for årlig avgift finner du i Forskrift til stiftelsesloven §4.

Har du spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.