Grasrotandelen logoEn spiller hos Norsk Tipping kan bestemme at syv prosent av spilleinnsatsen skal gå til et lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret og godkjent som grasrotmottaker. Dette er Grasrotandelen som spilleren gir til «sitt» lag.

Ny forskrift

En ny forskrift om grasrotandelen ble gjort gjeldene fra 1. januar 2018.

Hvem kan få Grasrotandel?

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og er godkjent som grasrotmottaker av Brønnøysundregistrene, kan motta grasrotandel dersom enheten driver frivillig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt ansvar

Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med Grasrotandelen ut fra tips og egne risikovurderinger. Vi har i den nye forskriften fått bedre hjemmel til å håndheve reglene enn tidligere. Vi skal kunne føre tilsyn med deltakelse i ordningen, utbetaling av midler og mottakerens tilgang til og bruk av midlene. Det er presisert at grasrotmidlene ikke skal komme nærings- , eller privatøkonomiske interesser eller typisk offentlige oppgaver til gode.

Last ned egenerklæringsskjema (word) som vi bruker i forbindelse med tilsyn.

Tips om Grasrotandelen

Ønsker du å tipse oss om mottakere av Grasrotandelen som du mener vi bør kontrollere kan du bruke vårt tipsskjema.

Mer informasjon

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine nettsider.