Grasrotandelen logoEn spiller hos Norsk Tipping kan bestemme at 5 % av spilleinnsatsen skal gå til et lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.  Dette er Grasrotandelen som spilleren gir til «sitt» lag.

Hvem kan få Grasrotandel?

Organisasjoner som har rett til å registrere seg i Frivillighetsregisteret kan motta grasrotandel dersom enheten driver frivillig virksomhet kun på lokalt nivå. Lokalt nivå betyr her regionnivå eller lavere.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt ansvar

Kulturdepartementet har delegert ansvaret for kontroll og oppfølging grasrotordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra januar 2013. I første omgang betyr dette at vi skal føre tilsyn etter Forskrift om grasrotandel.

Tips om Grasrotandelen

Ønsker du å tipse oss om mottakere av Grasrotandelen som du mener vi bør kontrollere kan du bruke vårt tipsskjema.

Ny forskrift

En ny og revidert forskrift om grasrotandelen ble gjort gjeldene fra 1. juli 2013.

Mer informasjon

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine nettsider.