Det er gjort ei endring i bingoforskrifta § 17 første ledd.

I avgift til staten skal det betalast eit gebyr på 33 kroner per dag for bruk av databingo i eit lokale. Endringa trer i kraft 1. januar 2020.

I dag er denne avgifta på 25 kroner per dag.